Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ιατρείο μας έιναι οι εξής:

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

- Μερικές Οδοντοστοιχίες

- Ολικές Οδοντοστοιχίες

- Γέφυρες

- Όψεις Πορσελάνης

- Εμφυτεύματα

- Νάρθηκες

 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

- Λεύκανση

- Εμφράξεις Ρητίνης

- Επένθετα Ρητίνης

- Όψεις Ρητίνης

 

ΠΑΙΔΙΟΔΟΝΤΙΑ

- Κάλυψη οπών και σχισμών

- Φθορίωση

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

- Εξαγωγή Δοντιών

- Χειρουργική εξέταση εγκλείστων δοντιών

 

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

- Θεραπεία Ουλίτιδας